Thanh long ruột đỏ H14 Chợ Gạo
Sản phẩm chính:
Thanh long ruột trắng
Thanh long ruột đỏ H14 chất lượng cao.
Cây giống thanh long ruột đỏ H14 chất lượng cao đời F1 ( giống tối ưu nhất vì đây là vườn ươm giống đầu tiên của viện cây ăn quả miền nam)